Skindrink

Skindrink

Perfecta Skin Drink Launch nowych produktów w Internecie ; Przeprowadziliśmy kampanię internetową, której celem było pokazanie atrybutów nowego produktu marki Perfecta – Skin Drink. Osią kampanii był landing page, na którym realizowaliśmy działania...
Power Fruits

Power Fruits

POWER FRUITS Działania promujące owoce jagodowe w Europie ; W ramach akcji promującej polskie owoce jagodowe przeprowadziliśmy działania angażujące – konkursy na platformie Facebook w trzech krajach: w Polsce, Finlandii i Szwecji.  WYNIKI KAMPANII KRAJE, W...